Tel: +90 232.441 23 55 / info@bellutikimya.com.tr  

Uygulama Programları / Narenciye Gübreleme Programı

TOPRAK ANALİZ SONUCUNA GÖRE ÖNERİLEN TABAN GÜBRESİNE İLAVE OLARAK

Uygulama Dönemi Uygulanacak Ürün Uygulama Dozu
(Yapraktan 100lt su/Dekara)
     
Çiçeklenmeden 1 Ay Önce AGROBELL FORCE 100 cc
  AGROBELL FOCUS 400 cc
  AGROBELL ZUMİN 200 cc
  AGROBELL PİEGRA-K 200 cc
  AGROBELL BORAN 100 cc
     
Uygulama Dönemi Uygulanacak Ürün Uygulama Dozu
(Damlama ile/Dekara)
     
Çiçeklenmeden Önce AGROBELL NOPAMİN 2-3 lt
  AGROBELL COMBİ5 500 cc
     
Bunlarla beraber azotlu gübrede kullanabilir.Bu uygulamalar erken ilkbahar donlarına karşı mukavemet sağlar. Çiçeklenme ve meyve tutumunu arttırır.
     
Uygulama Dönemi Uygulanacak Ürün Uygulama Dozu
(Yapraktan 100lt su/Dekara)
     
Çiçeklenmeden Sonra AGROBELL ZUMİN 200 cc
  AGROBELL PİEGRA-K 150 cc
  ÜRE 200 gr
     
Mevsim koşulları, eksik uygulamalar ya da periyodisite nedeniyle çiçeklenme az olduğunda yeniden çiçeklenme ve azami meyve tutumu sağlanır, meyve dökümleri önlenir.
     
Uygulama Dönemi Uygulanacak Ürün Uygulama Dozu
(Yapraktan 100lt su/Dekara)
     
Meyve tutumundan sonra 3-4 defa AGROBELL SOLE-CA 350 cc
  AGROBELL MULTİ-MİN 40 cc
  AGROBELL PİEGRA-K 150 cc
     
Uygulama Dönemi Uygulanacak Ürün Uygulama Dozu
(Damlama ile/Dekara)
     
Haziran ayından itibaren AGROBELL SOLE-CA 1,5 lt
  AGROBELL BORAN 150  cc
  AGROBELL ZUMİN 200 cc
     
15 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.    
     
Uygulama Dönemi Uygulanacak Ürün Uygulama Dozu
(Damlama ile/Dekara)
     
Haziran ayından itibaren ayda bir defa AGROBELL ZOLAX 2 lt
     
Uygulama Dönemi Uygulanacak Ürün Uygulama Dozu
(Yapraktan 100lt su/Dekara)
     
Temmuz ve Eylül aylarında   AGROBELL ZOLAX 250-300 cc
  AGROBELL ZUMİN 150 cc
  ÜRE 200 gr
     
Temmuz ve eylül aylarında 2 kez uygulanırsa, homojen meyve gelişimini sağlar, kaliteyi arttırır.
Özellikle portakal ve mandalinde haziran aylarında yaşlı yapraklarda magnezyum noksanlığı görülürse magnezyum içerikli bir yaprak gübresi uygulaması yapılabilir.
     
Uygulama Dönemi Uygulanacak Ürün Uygulama Dozu
(Gövdeye 100lt su/Dekara)
     
Gövde Uygulaması  AGROBELL FORCE 100 cc
Meyveler Ceviz Büyüklüğüne AGROBELL FOCUS 500 cc
Geldiğinde Yukarıdan Solmalar AGROBELL ZUMİN 200 cc
ve Gelişim Düzensizliği AGROBELL PİEGRA-K 250-300 cc
Görülen Hasta Ağaçlara AGROBELL BORAN 100 cc
     
Ağaç gövdesine püskürtülerek uygulanır. Bu uygulama ile solmalar ve beraberinde meyvelerin gelişim bozukluğu da önlenir. Meyveler tekrar büyümeye devam eder. Kök Boğazı Çürüklüğü hastalığına karşı aynı ağaç gövdesine uygulama erken sonbaharda tekrarlanır.
     
Uygulama Dönemi Uygulanacak Ürün Uygulama Dozu
(Yapraktan 100lt su/Dekara)
     
Hasat Sonrası AGROBELL ZUMİN 200 cc
  AGROBELL BORAN 50 cc
  AGROBELL PİEGRA-K 100-150 cc
  Bu uygulamadan 1 hafta sonra  
  AGROBELL FORCE 100 cc
  AGROBELL FOCUS 400 cc
  AGROBELL PİEGRA-K 100 cc
     
Bu uygulamalar gelecek yıl bitkinin daha sağlıklı uyanmasını sağlarken verim ve kalite arttırılır.  Don vs. zararlarına karşılık bitkinin direncini arttırır.

TOPRAK Ph'ının yüksek olduğu yerlerde dekara 2-3 lt AGROBELL NOPAMİN kullanarak toprak ph'ını düşürünüz

NOT: AGROBELL HUMACİD ile AGROBELL ERA damlama gübreleri sezon boyunca uygulanır.
NOT: AGROBELL FORCE ürünü üst uygulamalarında kullanıldığında tarala ilk olarak konulmalıdır. Alt uygulamalarında ise damlamadan en son konulmalıdır.