Tel: +90 232.441 23 55 / info@bellutikimya.com.tr  

SPESİFİK ÜRÜNLER » LAPETUS

LAPETUS

Garanti Edilen İçerik w/w

 Kükürt:  %15-20

 Organik  Azot ve Üre Azotu içerir .

 NOT: Tanka önce su, sonra  AGROBELL LAPEDUS ekleyiniz .

Kükürt:  %15-20 Organik  Azot ve Üre Azotu içerir.

Türkiye topraklarının %80’inin pH değeri yüksektir. Toprak pH’ı insanlardaki tansiyon gibidir. Tansiyon dengelenmeden insan nasıl sağlıklı beslenemezse toprak pH’ı yüksek iken bitkide sağlıklı beslenemez. Toprak verimliliği doğru gübreleme için toprak pH çok iyi bilinmeli ve kontrol altına alınmalıdır. Bu nedenle bitki besin elementlerinin yarayışlılığını kontrol eden toprak, bitki, atmosfer sürekliliğinde; kimyasal, biyolojik, ve fiziksel özellikler ve bunların kendi aralarındaki ilişkilerini anlamak tarımla uğraşanlar için çok önemlidir.

Temel bitki besin elementlerinin sağlanması için tarımsal üretimin temel kaynağı olan topraklarda toprak pH’sına çok önem verilmelidir. Toprak pH’sı bitkiler için önemli olduğu kadar toprakta bulunan faydalı, yararlı mikroorganizmalar içinde önemlidir.

Toprak pH’sının yüksek olduğu durumlarda besin elementleri kilitlenir alınamaz hale gelir. Aynı şekilde topraktaki yararlı canlılar da olumsuz etkilenir ve çalışamazlar. İşte burada organik bir ürün olan AGROBELL LAPEDUS devreye girer.

AGROBELL LAPEDUS; biyo uyarıcıdır. Asitleştiricidir. Toprak pH’sını düşürür. Besin elementlerinin hareketliliğini sağlar. Toprakta bulunan besin elementlerini serbest bırakır. Bitki kök dokularında alkalizasyonu   (pH değerinin yükselmesini )  engeller. Buda sağlıklı bir kök gelişimi sağlar. Bitki bu sayede mikro elementleri  ve fosforu daha iyi kullanır.

Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlarda bitki besin noksanlıklarının  her zaman topraktaki bitki besin noksanlıklarından değil bazen de bitki besin elementlerinin toprakta kök kısmında bloke olması, kullanılamaması nedeniyle olduğu görülmüştür. AGROBELL LAPEDUS kullanımı ile toprak pH’sı tansiyonu düşer ve toprakta bağlı bulunan elementler serbest hale geçer. Sonuç olarak  bitkinin performansı artar.

AGROBELL LAPEDUS  sayesinde:

• Toprak tuzluluğu azalır.

• Toprak pH’ı düşürülür.

• Bitkilerde aşırı azot birikimi gibi olumsuz etkiler ortadan kaldırılır.

• Fosfor ve mikro elementler daha iyi alınır ve taşınır.

• Bor toksitesi giderilir.

• Hasat daha verimli olur.

• AGROBELL LAPEDUSnin artan dozları mineralleri, besin elementlerini harekete geçirerek klorozu önler.

AGROBELL LAPEDUS kullanımı Sodyum ve Bor problemi olan topraklardada iyileştirici etkiye sahiptir. Bor ve tuzluluk probleminde kullanılarak toprak iyileşmesi sağlanır. Böylece fosfor ve diğer besin elementlerininde özellikle mikro elementlerin yarayışlılığı artarken bitkilerin tuzluluk ve bor zararları stresi azaltılır.

AGROBELL LAPEDUS yabancı ot ilaçlarına ilave edilerek atılabilir ve yabancı ot ilaçlarının etkinliğini artırır. İlaçlara dayanıklılığı ortadan kaldırır.

Toprak pH’ sının düşürülmesi için çiftçilerimiz genellikle kükürt kullanırlar fakat kükürdün toprakta parçalanması ve etkisini göstermesi uzun zaman gerektirir. Ancak   AGROBELL LAPEDUS’ daki kükürt formu ve organik azot ve üre formu ile yardımcı ilavelerle toprakta çok hızlı reaksiyona girerek etkisini hemen gösterir. Bir gün sonra bile etkili kök bölgesinde toprak pH’ı düşmeye başlar. Bu bölgede yararlı toprak mikroorganizmaları çoğalır.

AGROBELL LAPEDUS uygulaması ile tüm bitkilerde önemli verim artışları kalite artışları sağlanmıştır.  AGROBELL LAPEDUS uygulaması ile emekler boşa gitmez.

AGROBELL LAPEDUS toprak yüzeyine doğrudan püskürtülebilir. Karık sulamada karıktaki suya ilave edilebilir. Damlama sulama ile uygulanabilir. Gübreleme bandına uygulanabilir.

AGROBELL LAPEDUS uygulaması diğer kükürt vs. uygulamalarına göre daha avantajlı ve ekonomik kullanımı son derece kolaydır. Toprakta azot kayıplarını azaltır. AGROBELL LAPEDUS’nin pH 0,5 -1 olduğu için uygulamada eldiven kullanılmalıdır. Ürünün ele ve cilde teması önlenmelidir.

AGROBELL LAPEDUS biyo uyarıcıdır. Toprak mikroorganizmalarının gelişimini artırır ve bu sayede bitki kök gelişimine yardımcı olan doğal maddelerin üretilmesini teşvik eder.

AGROBELL LAPEDUS ayrıca her türlü ortamda pH kontrolü sağlamak içinde kullanılır. Damlama sulama borularını açar. Kimyasal çökmeleri önler. Güçlü bir tortu giderici üründür. Kalsiyum ve Magnezyum karbonat çökelmelerini önler. Kalsiyum ve Metal Hidroksitlerin oluşumunu önler ve ortadan kaldırır. Ayrıca toprağa vede bitkilere azot ve kükürt sağlar.

FİRMA BEYANI:
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar,etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl sure ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5 ila +40 °C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:
• Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
• Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
• Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
• Tahriş edicidir göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
• Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

Sebze ve Meyvelerde Yapraktan: 200-250 cc /100 lt su Damlama sulama ile : 2-3 lt dekar
Tarla Bitkilerinde Yapraktan: 200-250 cc /100 lt su Damlama sulama ile : 2-3 lt dekar
Narenciye ve Bağda Damlama sulama ile : 3-4 lt dekar Yapraktan 200-250 cc/100 lt su
Toprak Hazırlığında 5 lt dekar toprağa püskürtülür ve toprak altına karıştırılır.